شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار مجتمع

مدير و معاونین مجتمع

مرتضی مهرپور
مدیر مجتمع دخانیات آذربایجان غربی
(کارشناس ارشد مدیریت)
 
 
جعفر اسمعیل زاده
معاون اداری و پشتیبانی
 (کارشناس ارشد مدیریت مالی)
 
 
 
 
 
 
ارتباط با ما :
آدرس : ارومیه - خیابان میرزای شیرازی - مجتمع دخانیات استان آذربایجان غربی - اداره روابط عمومی .
    تلفن روابط عمومی : 32779100-044
تلفنخانه: 32770680-044__32774011-044
فاکس:32772453- 044
پست الکترونیکی:
watc_ravabetomomi@yahoo.com

دخانیات ارومیه