اخبار مجتمع

پیام تسلیت مدیر مجتمع دخانیات آذربایجان غربی به مناسبت درگذشت همکار.
خلیلی ،کارشناس امور اجتماعی در خصوص محافظت خانواده از اعتیاد به مواد مخدر سخنان مبسوطی بیان نمودند.