اخبار مجتمع

تقدیر سهندی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان آذربایجان غربی از مهرپور مدیر مجتمع و دو تن از خیرین منتخب همکار در حاشیه دیدار صمیمانه
کمک های انسان دوستانه جمعی از پرسنل مجتمع دخانیات آذربایجان غربی در قالب 22 بسته معیشتی در راستای عمل به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کمک های مومنانه به اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا
با انجام ۱۱ تست کرونا که بطور رندوم میان پرسنل مجتمع دخانیات آذربایجان غربی انجام شد خوشبختانه پرسنل مذکور در صحت و سلامت کامل بسر می برند.
مهرپور از پرداخت بخش عمده ای از مطالبات توتون کاران استان آذربایجان غربی خبر داد
غربالگری و تب سنجی توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان آذربایجان غربی از پرسنل مجتمع
تب سنجی ، توزیع ماسک و دستکش به پرسنل هنگام ورود و ضدعفونی محل کار و استراحتگاه کارگران