فراخوان زيرسيستم

اخبار مجتمع

درجهت بزرگداشت روز شهدا و همچنین سالروز وفات حضرت ام البنین (ص) مدیریت محترم مجتمع دخانیات آذربایجان غربی در معیّت چند تن از همکاران از سه خانواده معظم شهید دیدار به عمل آوردند.
به گزارش اداره حفاظت ایمنی وبهداشت ودفتر بهبود مجتمع ،طبق برنامه از پیش تعیین شده مانورهای آمادگی وواکنش در شرایط اضطراری وآتش سوزی ،حادثه در حین کار با رویکرد بررسی میزان آمادگی واحدهای آتش نشانی و امداد ونجات وسطح همکاری حوزه های ذیربط ،روزپنج شنبه مورخ 95/12/5 از ساعت00 : 8 صبح شروع ودر ساعت 13:00همان روز به اتمام رسید.
معاینات ادواری سال95 با انجام نمونه گیری توسط مرکز طب کار استان از مورخ 95/12/20سال جاری در ارومیه آغاز گردید،این آزمایشات با توجه به الزامات قانونی وبا هدف شناسایی بیماریهای شغلی ومتابولیک کارکنان به منظور پیشگیری از این قبیل بیماری ها وهمچنین نوجه به سلامت کارکنان به عنوان سرمایه های مجتمع انجام گرفت .شایان ذکر است در سال جاری افزایش کمی وکیفی آزمایشات وهمچنین اجرای فرایند با عنایت مدیریت محترم مجتمع وهمکاری واحد ایمنی وبهداشت در دستور کار قرار گرفت.
مدیریت و تعداد کثیری از کارکنان مجتمع دخانیات آذربایجان غربی بر اساس تکلیف شرعی در راهپیمایی یوم الله 22بهمن 95 شرکت کردند

مدير و معاونین مجتمع

مرتضی مهرپور
مدیرمجتمع دخانیات آذربایجان غربی
(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی)
جعفر اسمعیل زاده
معاون اداری و پشتیبانی
(کارشناس ارشد مدیریت مالی)
داوود رضایی
معاون صنعت

دخانیات ارومیه