سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

به منظور ارج نهادن به مقام والای شهدا و خانواده ی محترمشان ...
طی حکمی از سوی مدیریت منابع انسانی شرکت دخانیات ایران آقای عباسعلی محمدی بعنوان سرپرست معاونت اداری پشتیبانی مجتمع ...
طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت دخانیات ایران ، شهرام بیگلر پور صدری بعنوان مدیر مجتمع...