تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچگی (IMS) مجتمع دخانیات استان اصفهان ...
با همت مسئول باشگاه دخانیات ، ورزشکاران و هیات ورزش های زورخانه ای و هنرهای ....
مسابقات جودو قهرمانی کارگران استان اصفهان در تاریخ 96/2/22به مناسبت گر امیداشت روز کارگر برگزار گرددید ...