شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

پیام تسلیت مدیر مجتمع در پی درگذشت پدرهمکار گرامی آقای دکتر مسعود حسیبی...
صدری از افزایش 9 برابری تولید تنباکوی معسل در مجتمع دخانیات اصفهان خبر داد....
تقدیر از حسن همکاری مجتمع دخانیات اصفهان درزمینه مدیریت مصرف انرژی برق در سال 98