موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

دوره آموزشی تغییرات ویرایش استانداردهای ISO9001،ISO14001به 2015 و مدیریت ریسک فرآیندی ......
استقرار و نصب ماشین آلات سلفون پیچ قراصه سیگارت در سایت سیگارت اداره دخانیات شهرستان خمینی شهر.......
به مناسبت حلول ماه مبارک رجب مراسم پر فیض زیارت عاشورا همراه با دید و بازدید عید........