شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان از کارخانه تولید تنباکوی مجتمع دخانیات اصفهان دیدن کردند..
مشاور عالی مدیر عامل و هیئت همراه به منظور راه اندازی مجدد کارخانه سیگارت سازی خمینی شهر به مجتمع دخانیات اصفهان عزیمت نمودند...
پیام تسلیت مدیر مجتمع در پی درگذشت پدرهمکار گرامی آقای دکتر مسعود حسیبی...