سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

نشست صمیمانه مدیر مجتمع اصفهان با کلیه پرسنل در محل نمازخانه مورخ 96/10/3 برگزار گردید.
جلسه هم اندیشی و نشست مدیران و حراست های ادارات استان مربوط به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
تیم والیبال مجتمع دخانیات در این دوره از مسابقات پس از گذراندن مرحله پلی آف.....