شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

جوایز مسابقات نقاشی فرزندان پرسنل در سال 96 و پاسخگویی به سوالات دینی و روخوانی قرآن کریم .......
مدیر مجتمع به همراه سرپرست معاونت اداری و پشتیبانی و رییس اداره حقوقی با مدیریت محترم بازرسی اتاق اصناف استان دیدارنمودند.
سقف بنگاه اداری مجتمع که از ابنیه های تاریخی و فرهنگی استان محسوب می شود