مديريت محتوا
 

  

جاذبه های تاریخی قزوین
 

 قلعه ها : 

  قلعه چال(اندج) . جنوب شرقی روستای اندج .
 

قز قلعه (قلعه دختر) . ضیاءآباد . اواخر دوره ساسانی یا اوایل اسلام .

میمون قلعه . شهر قزوین . قرن دوم هجری .
 

قلعه سمیران . طارم .

قلعه لمبسر . شهر رازمیان الموت . دوره ساسانیان .

قلعه الموت . رودبار الموت . سال ۲۲۶ هجری .
 
قلعه شیر کوه (بیدلان) . رودبار الموت . دوره اسماعیلیان . 
 

مدارس علوم دینی :
 مدرسه علوم دینی التفاتیه . قزوین . دوره ایلخانی .

مسجد و مدرسه سردار . قزوین . دوره قاجاریه .

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام . قزوین .

مسجد و مدرسه ابراهیمیه . قزوین .

مسجد و مدرسه صالحیه . قزوین . قرن سیزدهم ه . ق .

مدرسه مسجد پیغمبریه . شهر قزوین . سال ۱۰۵۴ هجری .
 
 

مساجد و حسینیه ها :

 حسینیه آقا سید جمال . قزوین .

مسجد امینی ها . شهر قزوین . سال ۱۲۷۵ قمری .

مسجد حیدریه . قزوین .

مسجد سنجیده . قزوین . دوره سلجوقی .

مسجد النبی (سلطانی) . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

مسجد جامع کبیر . شهر قزوین . قبل از اسلام بر بنیان آتشکده .

مسجد پنجه علی . شهر قزوین . دوره صفویه . 
 
 

 مناطق باستان شناسی :

 تپه زاغه . شهرستان بویین زهرا . اواخر هزاره ششم ق. م

تپه قبرستان . شهرستان بویین زهرا . هزاره پنجم تا اول ق .م

قره تپه . شهرستان بویین زهرا .

 
 

کلیسا ها :

 کلیسای کانتور (برج ناقوس) . شهر قزوین . اواخر دوره قاجاریه .

 کلیسای رفیع . شهر قزوین . ۱۳۱۵ شمسی .  

 

کاروانسراها :

 کاروانسرای محمد آباد . جاده قزوین- بوئین زهرا . دوره صفوی .

کاروانسرای هجیب . جاده بوئین زهرا - ساوه .

کاروانسرای خرزان . قزوین .

کاروانسرای شاه عباسی آوج . شهر آوج . سال ۱۰۴۰ ه.ق .

کاروانسرای گلشن . قزوین . 
 
 

 گرمابه ها :

 گرمابه قجر . شهر قزوین . دوره صفویه .

گرمابه دودر . قزوین . دوره قاجاریه .

گرمابه سردار . قزوین . دوره قاجاریه .

گرمابه حاج محمد رحیم (صفا) . قزوین . سال ۱۲۵۹ه.ق .
 
 

 آب انبارها :

 آب انبار حکیم . قزوین . سال ۱۲۴۴ ه.ق .

آب انبار حاج کاظم . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

آب انبار مسجد جامع (خیابان) . شهر قزوین . دوره صفوی .

آب انبار زنانه بازار . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

آب انبار آقا . قزوین . دوره قاجاریه .

آب انبار سردار کوچک . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

آب انبار سردار بزرگ . قزوین . دوره قاجاریه .
 

امام زاده ها :

 امامزاده هفت صندوق . شهرستان تاکستان . دوره صفویه .

امامزاده کمال . شهرستان تاکستان . قرن نهم ه.ق .

امامزاده علی شکرناب (ع) . شهرستان آبیک . سال ۸۸۴ ه . ق .

امامزاده اسماعیل (ع) . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

امامزاده علاء الدین (ع) . شهرستان بوئین‌زهرا . دوره صفویه .

امامزاده منصور . شهرستان بوئین‌زهرا . دوره صفویه .

امزاده اباذر (ع) . شمال شرقی شهر قزوین . دوره سلجوقی .

امامزاده حسین (ع) . شهر قزوین . دوران عباسی تا قاجاریه .
 
 

بقعه ها :

 مقبره شهید ثالث . شهر قزوین . دوره قاجاریه .

مقبره سلطان ویس . قزوین .

مقبره رییس المجاهدین . شهر آبیک . دوره قاجاریه .

مقبره حمدالله مستوفی . شهر قزوین . قرن هشتم ه ق .

مسجد و مقبره احمدیه . شهر قزوین . سال ۵۲۰ هجری .

بقعه پیر تاکستان . دوره سلجوقی .

بقعه آمنه خاتون (س). شهر قزوین . دوره صفویه .

بقعه پیغمبریه . شهر قزوین . دوره صفویه .  
 
 
بناهای حکومتی :
 
 سر در عالی قاپو . شهر قزوین . دوره صفویه .
 عمارت کاخ چهلستون (کلاه فرنگی) . شهر قزوین . دوره صفویه .
 
بازار
 
 برج ها :

 برج باراجین . قزوین .

برج بزرگ و کوچک شمیران . قزوین . دوره ساسانی .

برج های دوگانه خرقان . شهر آبگرم . سال ۴۶۰ ه.ق .

برج سلطان اویس . شمال قزوین . دوره دیلمیان . 
 
 

خانه ها :

 خانه فرهنگ امیر کبیر . قزوین . دوره قاجاریه .

گراند هتل . قزوین . دوره قاجاریه .

عمارت شهرداری . شهر قزوین . دوره قاجاریه توسط روس ها .

خانه داعی . قزوین . دوره پهلوی .

خانه مرتضوی . قزوین . دوره قاجاریه .

خانه اسدی . قزوین .

عمارت باغ سپهدار . قزوین . اوایل دوران پهلوی .

خانه سید حسین بهشتی . قزوین . دوره قاجاریه .

خانه سید محمود بهشتی . قزوین . دوره قاجاریه .

خانه بهروزی . قزوین . دوره قاجاریه .

خانه خطیبی . قزوین . دوره قاجاریه و پهلوی اول .
 
 

دروازه ها :

 دروازه درب کوشک . قزوین .

 دروازه تهران . قزوین . دوره قاجاریه