سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

مهندس محمدیان شمالی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران روز پنجشنبه
به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات گیلان،آئین تجلیل از آزادگان شاغل در مجتمع دخایات گیلان

مدیریت و معاونین

پیوندها