اخبار و تازه ها

قبل از ظهر روز پنجشنبه 27اسفند 94 با حضور آقای مهندس حکیم پور مدیر مجتمع دخانیات گیلان ...
مهندس محمدیان شمالی مدیرعامل محترم شرکت دخانیات ایران عصر روز سه شنبه
به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات گیلان آقای مهندس عیدیان
روز چهارشنبه دهم شهریور1395 آقای محمدیان شمالی مدیرعامل
دکتر مجید مقدادی معاونت تولید شرکت دخانیات ایران از بخش های مختلف مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات گیلان،همزمان با شب عید غدیر که سرور و شادی سرتاسر عرش و فرش را فرا می‌گیرد
[آرشیو]     

مدیریت و معاونین

مهندس عیدیان
مدیر مجتمع دخانیات گیلان
سید رضا باقدر
معاون مالی و پشتیبانی
(کارشناس مدیریت دولتی)
سید باقر نعیمی
معاون صنعتی و تولید
(کارشناس الکترونیک)
مهرداد شفیعی
سرپرست معاونت برنامه
(کارشناس ارشد مهندسی)

پیوندها