فراخوان زيرسيستم

اخبار و تازه ها

به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات گیلان؛ در دیدار تدارکاتی که عصر روز گذشته
رئیس سازمان صنعت ،تجارت و معدن استان گیلان با حضور در مجتمع
برگزاری مانور یکی از راههای کسب آمادگی در شرایط اضطراری
روز چهارشنبه 8دی95نشستی با حضور مدیر مجتمع دخانیات گیلان
روز چهارشنبه95/9/24 مهندس معصومی معاونت تولید شرکت دخانیات ایران
[آرشیو]     

مدیریت و معاونین

  
مهندس عیدیان
مدیر مجتمع دخانیات گیلان
 
 سید باقر نعیمی
معاون صنعتی و تولید
(کارشناس الکترونیک)
 
سید رضا باقدر
معاون مالی و پشتیبانی
(کارشناس مدیریت دولتی)
مهرداد شفیعی
سرپرست معاونت برنامه ریزی
(کارشناس ارشد مهندسی)

پیوندها