شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

"کان نفس ذائقه الموت" هرانسانی مزه مرگ راخواهدچشید
بزرگترین درس تلاقی روز قدس با آزادسازی خرمشهر، اینکه هرگز نمیتوان با کوتاه آمدن مقابل دشمن بی رحم ، طمع او را دست درازی به مرزهای انسانی و جغرافیای کوتاه کرد .
باتوجه به اهمیت کار فرهنگی ، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران اقدام به برگزاری یک مسابقه ویژه قرآنی برای "فرزندان پرسنل" نموده است
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران ویژه پرسنل همکار و خانواده های محترمشان مسابقات فرهنگی -قرآنی را در نظر گرفته است
مهندس حمیدی سرپرست مدیریت مجتمع گلستان با ارسال پیامی هفته کارگر را به همکاران پرتلاش مجتمع دخانیات گلستان نبریک گفت
تقدیر از کارگران پرتلاش به مناسبت فرارسیدن روز کارگر با حضور مهندس حمیدی ، سرپرست مدیریت مجتمع دخانیات گلستان در مجل کارخانجات قرق انجام شد

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
 
        
               
           
                  
                                     
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06