شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

مثنوی زیبای همکار دخانیات گلستان در وصف مولی الموحدین علی ابن ابی طالب( علیه السلام)
شما ذخیره بزرگ الهی و یک ثروت عظیم انسانی هستید که دردست دشمن غصب شده بودید.
هر نفسى چشنده مرگ است، سپس به ما بازگردانده مى‌‏شوید.
اردوی راهیان نور ویژه همکاران دخانیات گلستان برگزار میشود

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
 
        
               
           
                  
                                     
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06