سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

امام جعفرصادق(ع): سه چیز است که محبت آورد1-قرض دادن2-فروتنی3-بخشش
گزارش تصویری ازبرگزاری کارگاه آموزشی باعنوان"آسیب های اجتماعی مواد مخدر"در دخانیات مینودشت
"نارس بودی،حیاشکوفایت کرد* ایمان تو،نامداردنیایت کرد. یک سکه بی رواج بودی ای ماه* این چادرشب بود که زیبایت کرد"
بحث و بررسی در نحو اجرای خط خرید توتون مکانیزه در دخانیات علی آباد با حضور مدیران و مسئولین حوزه کشاوری شرکت و استانها

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
                                   
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06