شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

عبدالرضا چراغعلی معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان و تنی چند از اعضای کمیسیون کارگری استان از کارخانجات دخانیات قرق دیدن کردند.
با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت ، همایش میز کشوری توتون ، باهدف شناساندن ظرفیتهای بالقوه صنعت دخانی در استان گلستان برگزار می شود
مدیر مجتمع دخانیات گلستان به اتفاق متولیان دخانیات گرگان، از مناطق کشت توتون شرق شهرستان مذکور بازدید و درجلسه مشترک آنان شرکت نمود.
اگر بگوییم توتون منبع اصلی رزق و روزی چند هزار خانواده در مناطق مرکزی و شرقی گلستان بوده حرف ناصوابی نگفتیم.
باشروع عملیات نشاکاری در استان گلستان ، مهندس حمیدی ، سرپرست مجتمع گلستان بهمراه تیم کارشناسی حوزه کشاورزی از مزارع نشاکاری شده توتون در ادارات تابعه سراسر استان بازدید کرد.
"کان نفس ذائقه الموت" هرانسانی مزه مرگ راخواهدچشید

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
 
        
               
           
                  
                                     
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06