شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

جلسه هم اندیشی کشت توتون با حضور معاون تولید در مجتمع دخانیات مازندران برگزار شد
جلسه نمایندگان مدیرعامل دخانیات با مسئولین گمرک صورت پذیرفت
اولین دوره استعدادیابی والیبال در باشگاه دخانیات تهران برگزار شد

اطلاعیه مهم

قیمت مصرف کننده

محصولات شرکت دخانیات ایران

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close