فراخوان زيرسيستم

اخبار و تازه ها

روز یکشنبه مورخ 24 مرداد 1395 جشن میلاد امام رضا (ع) در محل مسجد اداره برگزار گردید.
همزمان با دهه مبار ک همکاران پخش و فروش که در فروش مویرگی فعالیت دارند بصورت متحد الشکل لباس پوشیده و بعه زیارت امام رضا (ع) رفتند.
روز 22 تیر ماه سال جاری دخاتیات خراسان رضوی میزبان روابط عمومی تمام ادارت استانی خراسان رضوی گردید.
دخانیات خراسان رضوی میزبان سومین جلسه مشترک تخصصی کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید و نظارت گردش کالا در سطح عرضه استان گردید.
در تاریخ 95/4/10 آقای مهندس دلاور از نمایندگی فریمان  بازدید بعمل آوردند

دخانيات استان خراسان رضوي