سرپرست مجتمع دخانیات کردستان و مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان از نمایشگاه کتاب و عرضه محصولات فرهنگی ویژه ماه محرم بازدید نمودند.
نمایشگاه کتاب وعرضه محصولات فرهنگی ویژه ماه محرم و عاشورا در مجتمع دخانیات استان کردستان برپا شد.
سرپرست مجتمع دخانیات کردستان با عاملین منتخب فروش در استان، دیدار و تبادل نظر کرد.

مسئولیت های اجتماعی

Close