فراخوان زيرسيستم

جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر با حضور حوزه های ذیربط برگزار شد.
کارکنان مجتمع دخانیات مازندران در امر خداپسندانه اهدای خون شرکت کردند.
شرکت دخانیات ایران در نظر دارد نسبت به خرید کود شیمیایی از طریق بر گزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
معصومی معاون تولید شرکت دخانیات ایران از افزایش 49 درصدی تولید این شرکت خبر داد.
والده مدیر منابع انسانی شرکت دخانیات ایران به دیار باقی شتافت.
یکی دیگر از این اقلام ، دفترچه توتون داخل جعبه های سیگار بود که با آن سیگار را می پیچیدند و سیگار درست می کردند .