مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع دخانیات مازندران

اهم برنامه های ورزشی مجتمع دخانیات مازندران درهفته گرامیداشت بسیج در آذر98
تیم منتخب Juboxinدرمسابقات آزاد حرفه ای جام ریاست جمهوری کشور آذربایجان با مربیگری استاد مهدی حسین زاده همکار مجتمع دخانیات مازندران به مقام قهرمانی دست یافت
مراسم غبارروبی وعطر افشانی مرقد مطهر شهید مدافع حرم سید جواد اسدی وشهدای گرانقدر روستای امره درساری بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج.