شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع دخانیات مازندران

کارخانه سورک، تنها محل فرآوری توتون در کشور، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی شروع به فعالیت مجدد نمود.
ارسال کمکهای شرکت دخانیات ایران به بازنشستگان صندوق فولاد استان مازندران ،جهت مقابله با کرونا
مهندس کهنسال بمناسبت فرارسیدن نوروز باستانی خطاب به همکاران پیام تبریکی صادر نمودند.
مراسم تودیع ومعارفه سرپرست مدیریت اداری ورفاه مجتمع دخانیات مازندران برگزار گردید.
نادعلی کهنسال مدیر مجتمع دخانیات مازندران بمناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت مولود کعبه امیر المؤمنین حضرت علی(ع) وروز پدر پیام تبریکی را صادر نمودند.
سروری از مجتمع دخانیات مازندران بازدیدکرد.