شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع دخانیات مازندران

تبریک مدیر مجتمع دخانیات مازندران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی روابط عمومی وارتباطات
تقدیر از مجتمع دخانیات مازندران بعنوان واحد نمونه استانی
کمک مومنانه بسیجیان پایگاههای مقاومت بسیج مجتمع دخانیات مازندران به آسیب دیدگان از بیماری کرونا
صدور پیام تبریک مدیرمجتمع دخانیات مازندران بمناسبت روز جهانی کار وکارگر.
مهرنوش شاهرخی همکار عزیزمان درحوزه برنامه ریزی وانبار مجتمع دخانیات مازندران سرپرست نائب رئیس هیات کشتی استان شد.
علی بابائی کارنامی منتخب مردم شهرستانهای ساری ومیاندرود درمجلس شورای اسلامی از مجتمع دخانیات مازندران بازدید کرد.