سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

لینک های مرتبط

مازندران

 
 
 
 
 
 
 
                 ناد علی کهنسال
مدیر مجتمع           
   فوق لیسانس  مدیریت اجرایی                                   

                                                                                                                                         
 محمد علیزاده
معاونت اداری و پشتیبانی
کارشناس علوم سیاسی
 
 
 
جعفر خائفی
  معاونت صنعتی
  فوق لیسانس مدیریت دولتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
    
 
        

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مديريت محتوا