مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) در نمازخانه مرکزی
جلسه هم اندیشی ورزش دخانیات در سالن امام علی(ع) مجتمع تهران
بازدید کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از خطوط تولید مجتمع دخانیات نهران

تهران