شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

هفته سربازان گمنام امام زمان گرامی باد
«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»
افتتاحیه تولید دو محصول جدید درسالن سیگارت(3) مجتمع دخانیات تهران

تهران