شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

برگزاری مراسم سوگواری به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام ا... علیها)
بازدید میدانی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره از خطوط تولید، فیلتر سازی، آزمایشگاه، انبار و سایت اداری مجتمع دخانیات تهران

تهران