مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

به مناسبت هفته بسیج، بسیجیان مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در حرکتی خداپسندانه و ایثارگرانه نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند
مراسم گرامیداشت هفته بسیج در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش برگزار گردید
بمناسبت هفته بسیج از خانواده شهید سید صادق صادقی تجلیل و قدردانی شد.

لینک های مرتبط

بیمه تکمیلی                                                                                           
...................................................................................................................................................................................
سامانه رسیدگی به درخواست ها و شکایات                                           
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
حوزه مقاومت بسیج شرکت دخانیات ایران                                          
...................................................................................................................................................................................
مرکز نظارت و صیانت از حراست ها                                           
...................................................................................................................................................................................
صندوق حمایت و بازنشستگی صندوق فولاد                                       
...................................................................................................................................................................................
مناقصه و مزایده                                                                                   
...................................................................................................................................................................................
پیشخوان روزنامه ها                                                                            
...................................................................................................................................................................................
 

اطلاعیه مهم