يزد
محل تصویر  سردر منطقه :
  مدیر منطقه :
مجید زرگر            
کارشناس  ارشد مدیریت اجرایی 
  سرپرست اداری و مالی :     
  مجید امامی              
محل تصویر  مسئول پخش و فروش :
 مجید زرگر
 لیسانس نرم افزارکامپیوتر
محل تصویر  نقشه کروکی محل :

  نشانی منطقه :
یزد خیابان کاشانی-خیابان مسکن وشهرسازی  
  تلفن :    4-36247333
  فکس :    36231041
مستقیم مدیریت :   36242950

چارت سازمانی منطقه:محل تصویر

  اینجا اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان است  با نامی برگرفته از ایزد .نیایش و ستایش .
اینجا یزد است جا گرفته در قلب ایران کوچه پس کوچه هایش تاریخ را روایت می کنند دارلعباده است دیار مردمانی مرد عالمان دلداده و ادیبان آزاده بزرگان مردم دار و فرزانگان مردم پناه هنرمندان خردمند و طبیبان هنرمند دیری است جوانانش سرآمد آزمونهای دانش و تلاش رشادت و شهادتند .
اینجا خورشید با خلق الفتی دیرینه دارد و زمین گرمای کویری خود را به مردمانش بخشیده است . مردم این خطه سرشتی دارند آمیخته از اصالت آریایی دیانت ایرانی و نجابت یزدی جای جای شهر مناره های مساجد نیز دست دعا به سوی آسمان براراشته اند و بادگیرها نسیم را به مهمانی هشتی می آورند و سایه سار ساباط ها خستگی رهگذران را می زدایند دلهای مردمان چون پهنه کویر صاف است و بی آلایش و ووسیع .


شرح فعالیتهای منطقه وخدمات ارائه دهنده:
عمده فعالیت این اداره توزیع کالای حاضر به مصرف  وکشفیات قاچاق میباشد  .
 در قدیم در منطقه اسفند آباد شهرستان ابرکوه کشت واستحصال تنباکو انجام میشود که در ابتدای سال 1370 حدود 60 هکتار تحت کشت تنباکو بوده متاسفانه به دلیل تقسیمات کشوری والحاق چندین باره شهرستان ابرکوه به استانهای فارس ویزد توجهی به تنباکو کاران این منطقه نشده که باعث دلسردی کشتکاران گردیده به حدی که در سال زارعی 1380 این عرصه به کمتر از 2 هکتار کاهش یافت ومجددا با فعالیت در این زمینه مساحت کشت تا سطح 10 هکتار افزایش یافته است.
                                  

استان یزد در مرکز ایران در قلمرو سلسله جبال مرکزی ایران بین عرض های جغرافیایی 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و30 دقیقه شرقی از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. استان یزد در حدود 72156 کیلومتر مربع وسعت داشته و تقریباً 37/4 درصد از وسعت کل ایران را در بر می گیرد .                    
                       
                        
                                  
 
Login