درباره برنامه

جستجوی فارسی یا انگلیسی:    نمايش‌همه   
همه واژه   هر واژه‌   هرحرف
صفحه: 1   2   3 4 5 6-10
واژه های 6 تا 10 از 5073
     شمارنمایش:
 واژه انگليسي   معناى پارسى 
"H" KIFE تیغه "H" در ماشین بسته بندی که نوار باز کننده را با قسمتی از سلوفان یا پروپیلن می برد
"K" DRUM سیلندردریافت کننده سیگارت در قسمت الحاق قیلتر ماشین سیگارت سازی سیگارتهای بریده شده توسط این سیلندر را از قسمت ساخت به قسمت الحاق فیلتر منتقل میشوند.
"K" DRUMO سیلند دریافت کننده سیگارت در قسمت الحاق فیلتر ماشین سازی سیگارتهای بریده توسط این سیلندر از قسمت ساخت به قسمت الحاق فیلتر منتقل میشوند.
( DUAL FILTER ) ( فیلترهائیکه از ترکیب استات سلولز TOW و مواد دیگر مثل ذغال ساخته میشوند .
(BOX) قراضه شامل 200 نخ سیگارت