جستجو جدول: محصولات

بازگشت به فهرست
     جستجوی انتخابی

نوع محصول شامل
نام تجاری (عنوان کامل محصول) شامل
اندازه (وزن یا شکل بسته) شامل
نوع بسته (پاکت، باکس، کارتن، ..) شامل
تعداد در واحد (درپاکت، باکس یا کارتن، ..) شامل
نام لاتین شامل
شناسه ملی (ایران کد) شامل
توضیحات دیگر (عاملین، محل تولید و ..) شامل

 

اداره کل فن آوری اطلاعات شرکت دخانیات ایران