جستجو:
طرحهاي تحقيقاتي برون سپار دخانيات
چاپ
برای مشاهده سامانه پژوهش و فناوری بخش صنعت و معدن به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://mimresearch.gov.ir

عناوین طرحهای تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران با قابلیت برون سپاری

::: جدید :::
1- تدوین و انتقال دانش فنی تولید کمپوست از زائدات توتون
2- ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم احتراق گرمخانه های عمل آوری  توتون با هدف افزایش راندمان و کاهش گازهای آلاینده
::: ___:::

اولویتهای تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران با قابلیت برون سپاری در سال 1389

 

1-      سنجش نیاز بازار به محصولات جدید دخانی در شرکت دخانیات ایران

اهداف: پوشش بیشتر نیاز مصرف کنندگان به کالاهای دخانی

 

2-      بررسی، شناسایی و ارائه شاخص های مرتبط با استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در شرکت دخانیات ایران

اهداف: حرکت به سمت مشتری مداری در شرکت دخانیات ایران

 

3-      تدوین فرآیندهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در شرکت دخانیات

اهداف: تسهیل و بهبود فرآیند سرمایه گذاری

 

4-      ارزشیابی و سنجش علائم تجاری شرکت دخانیات

اهداف: قیمت گذاری برندهای کلیدی شرکت دخانیات ایران

 

5-      معرفی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص مواد اولیه توتونی و غیر توتونی

اهداف: افزایش ضریب خود کفائی ملی در صنایع پایه دخانی

 

6-      بررسی مصرف و طیف مصرف کنندگان محصولات دخانی جامعه شهری و روستایی در سال 1389

اهداف: شناخت طیف بازار مصرف کشور

 

7-      پروژه محتوا سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق پرتال شرکت

اهداف: اطلاع رسانی شفاف به سرمایه گذاران

 

8-      پروژه استقرار سامانه CRM شرکت دخانیات ایران

اهداف: افزایش مشتری مداری در شرکت دخانیات ایران

 

9-      ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی طرح های سرمایه گذاری جدید شرکت

اهداف: اولویت بندی و اجرای سرمایه گذاری های هدفمند و با بازده اقتصادی

 

10-   پروژه تعیین و اندازه گیری شاخصهای بهره وری و تعیین پاداشهای بهره وری

اهداف: ارتقاء بهره وری و نظام مند نمودن پاداش بهره وری

 

11-   بازنگری برنامه استراتژیک، پیاده سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی با کارت امتیازی متوازن

اهداف: عارضه یابی و تدوین برنامه استراتژیک سوم

 

12-   پروژه تدوین سیستم اندازه گیری عملکرد

اهداف: ارتقاء بهره وری

 

13- ممیزی مصرف انرژی در صنعت دخانیات در راستای اصلاح مصرف انرژی و افزایش بهره وری

اهداف: ارتقاء بهره وری ، بهینه سازی مصرف انرژی

 

14- ظرفیت سنجی و زمان سنجی خطوط تولید

اهداف: افزایش تولید، ارتقاء بهره وری

 

15- بررسی گلوگاهها در فرآیند تولید سیگارت و ارائه راهکارهای عملی با هدف کاهش ضایعات

اهداف: افزایش تولید، ارتقاء بهره وری

 

16- طراحی و ساخت قطعات و مجموعه های پیچیده مورد نیاز صنعت دخانیات

اهداف: افزایش تولید، شناسایی و استفاده از توان داخلی تأمین کنندگان قطعات در سطح کشور

 

17- عارضه یابی و اصلاح زنجیره تامین، تولید و توزیع شرکت دخانیات ایران

اهداف: فاز1) شناخت وضعیت موجود زنجیره:

جریان فیزیکی

جریان اطلاعات

جریان اعتبارات

فاز2) تعریف و طراحی مدل مطلوب زنجیره

جریان فیزیکی

جریان اطلاعات

جریان اعتبارات

فاز 3) تعریف پروژه های بهبود جهت دستیابی به مدل مطلوب

 

18- استقرار سیستم مدیریت کیفیت 2008: 9001 Isoدر ستاد شرکت دخانیات ایران

اهداف فاز 1) بررسی وضع جاری ستاد 1 و2 شرکت دخانیات ایران و تهیه گزارش شناخت

          فاز 2) برگزاری آموزشهای عمومی و تخصصی

          فاز3) شناسایی فرآیندها و اهداف و تدوین مستندات مورد نیاز

         فاز 4) جاری سازی مستندات و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

         فاز 5) برگزاری جلسه بازنگری مدیریت: ممیزی داخلی- پایپ و اندازه گیری اهداف و فرآیندها

         فاز6) انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهینامه

 

19- بررسی مشکلات تهیه ، تدوین ، تصویب و تسهیم بودجه در شرکت دخانیات ایران

اهداف: 1- شناسایی مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها

           2- برنامه ریزی در جهت پایه گذاری سیستم جدید بودجه ریزی

 

20- بررسی چگونگی تطبیق کامل بودجه با گزارشهای مالی

اهداف: 1- انطباق و یکسان سازی گزارشهای مالی و بودجه جهت کنترل و ارزیابی بهتر

           2- کمک به حسابداری بهای تمام شده

           3- واقعی تر شدن بودجه

 

21- تاثیر قوانین و مقررات بر تهیه و تدوین و اجرای بودجه

اهداف: 1- شناسایی مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها

          2- جلوگیری از انجام امور بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات

 

22- ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

اهداف: 1- ایجاد ضوابط و معیارهای منصفانه حقوقی و دستمزدی

          2- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت به کارگیری افراد شایسته

          3- تعیین حدود اختیارات و مسئولیت ها

 

23- ایجاد اصلاح و تحول در ساختار تشکیلاتی

اهداف: 1- منطقی نمودن اندازه شرکت

           2- کاهش تصدی دولتی و واگذاری بخشی از تصدی به بخش غیر دولتی

           3- ایجاد کارآمدی و افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه های غیر ضروری

 

24- طراحی و تدوین سیستم ارزیابی عملکرد موثر و استقرار نظام شایسته سالاری

اهداف: 1- بهسازی کارکنان و بهبود عملکرد آنها و دستیابی به تعالی

           2- افزایش کارآیی و بهره وری شرکت

           3- نیاز سنجی و تدوین برنامه آموزشی مناسب جهت اصلاح عملکرد نامطلوب

 

25- تدوین و اجرای نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادات

اهداف1- انسجام و بسیج افکار و اندیشه ها

         2- ارتقای کمی و کیفی خدمات

         3- اشاعه فرهنگ مشارکت و کار گروهی و افزایش مشارکت کارکنان

 

26- توانمند سازی منابع انسانی

اهداف: 1- افزایش توان رقابتی

           2- افزایش کیفیت و رضایت مشتری

           3- کاهش میزان خطا و دوباره کاری و کاهش ضایعات

 

27- تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

اهداف: 1- افزایش میزان رضایت مندی و سودآوری

           2- ارتقاء و حفظ کرامت مراجعان

           3- ایجاد بهبود در کار و کوتاه کردن مسیرهای اداری

 

28- تمرکز زدایی و تفویض اختیار امور به واحدهای استانی

اهداف: 1- انتقال قدرت و مسئولیت از ادارات مرکز به ادارات محیطی

          2- ایجاد ادارات نیمه خود گردان و نیمه مستقل و دارای توانمندی اجرایی

          3- کاهش حجم کاری در ادارات مرکز و افزایش بهره وری

 

29- طراحی ، تدوین و پیاده سازی فرایند جامع آموزش براساس استاندارد10015ISO

اهداف: 1- رویکرد علمی و نظام مند به آموزش و بهسازی منابع انسانی

          2- یکپارچه و همسان سازی فرایندهای آموزش در سطح شرکت

          3- ایجاد سیستم کنترلی و نظارتی دقیق بر مقوله آموزش در کلیه ابعاد

 

 

30- طراحی، ایجاد و استقرار سازمان یاد گیرنده

اهداف: 1- ایجاد ساز و کارهائی که تمامی کارکنان در همه جا و در هر لحظه با تمام توان خود یاد بگیرند

           2- فراهم نمودن جو و فرهنگ سازمانی یاد گیرنده

           3- گذر از سازمان سنتی به سازمان نوین و پیشرو

 

31- برنامه ریزی استراتژیک و بهسازی منابع انسانی در راستای برنامه استراتژیک شرکت دخانیات ایران

اهداف: نگرش سیستمی- استراتژیک به آموزش

 

-         

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1389/06/28