شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

طی مراسمی ازکارگران نمونه سال و بانوان محجبه مجتمع دخانیات اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد...
توزیع بسته رفاهی،بهداشتی،تحصیلی بین پرسنل مجتمع اصفهان
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان از کارخانه تولید تنباکوی مجتمع دخانیات اصفهان دیدن کردند..