شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

اخبار و تازه ها

بازدید دکتر افضلی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره و هیات همراه از مجتمع دخانیات اصفهان...
به منظور ترویج و تشویق کشاورزان شهرستان خمینی شهر اصفهان به انعقاد پیمان کشت ...
پیام تسلیت مدیر مجتمع در پی درگذشت مادر همکار گرامی آقای محمد ذوقی ..