شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/07/02         ساعت 09:25:25     گروه خبری اخبار جاري

طی مراسمی ازکارگران نمونه سال و بانوان محجبه مجتمع دخانیات اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آمد...
تصویر

به گزارش روابط عمومی مجتمع دخانیات اصفهان؛ طی مراسمی از کارگران نمونه سال و بانوان محجبه مجتمع دخانیات اصفهان در تاریخ ۹۹/۶/۲۴ با حضور صدری مدیرمجتمع؛ معاونین و رؤسای اداری این استان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

صدری خاطر نشان کرد مجتمع اصفهان به دلیل تولید ۴ نوع محصول ازجمله(سیگار،انواع تنباکوی سنتی، تنباکوی صادراتی ومعسل)در بین تمام مجتمع ها منحصر به فرد بوده و این مهم میسر نمیشد مگر باتلاش وکوشش همه جانبه شماپرسنل عزیز وزحمتکش.