تاریخ 1398/08/18         ساعت 12:04:10     گروه خبري اخبار جاري

تیم والیبال مجتمع اصفهان درمسابقات لیگ کارگری والیبال استان درهفته هشتم،با نتیجه 2بر1 برتیم والیبال اداره ورزش و جوانان استان پیروز گردید.