تاریخ 1398/08/22         ساعت 13:20:24     گروه خبري اخبار جاري

                                      بسم الله الرحمن الرحیم

                                        انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مادر همکار گرامی ما آقای سید اسدالله موسوی خطیر موجب تأثر و تألم فراوان گردید؛ از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.