تاریخ 1398/09/13         ساعت 10:21:07     گروه خبري اخبار جاري

در مورخ 98/9/11 آقای دکتر سیاوش افضلی نایب رییس و مدیر عامل محترم شرکت دخانیات ایران به همراه معاون محترم تولید وجمعی از مدیران ارشد شرکت ضمن حضور درمجتمع دخانیات اصفهان، ابتدا از حوزه های ستادی، کارخانه تنباکوی سنتی، معسل، انبار چهارطبقه، باشگاه ورزش باستانی و سپس در ادامه از کارخانه ی سیگارت سازی و کمیسیون خرید تنباکوی صادراتی اداره دخانیات شهرستان خمینی شهر بازدید و با حضور نماینده محترم شهرستان مزبور و مسوولین جلسه ای برگزار نمودند.

در پایان، جلسه شورای اداری مجتمع در سالن جلسات تشکیل و مدیر عامل محترم پس از شنیدن صبحت های حاضرین، نقطه نظرات، رهنمودها و برنامه های استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را عنوان فرمودند.