شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/03/07         ساعت 08:29:32     گروه خبری اخبار جاري

پیام تسلیت مدیر مجتمع در پی درگذشت پدرهمکار گرامی آقای دکتر مسعود حسیبی...
تصویر

                                            

                                              بسم الله الرحمن الرحیم

                                              انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پدر همکار گرامی ما آقای دکترمسعودحسیبی موجب تأثر و تألم فراوان گردید؛ از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.