شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/04/29         ساعت 11:59:39     گروه خبری اخبار جاري

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان از کارخانه تولید تنباکوی مجتمع دخانیات اصفهان دیدن کردند..
تصویر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران؛ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/4/25 سرهنگ محمد نصر اصفهانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان به همراه سرهنگ محمود مقتدایی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان، از تنها کارخانه تولید تنباکوی کشور در اصفهان بازدید نمودند و در پایان ضمن شرکت درجلسه ای با حضور مدیریت و اعضای شورای بسیج این پایگاه، از خطوط تولید تنباکوی معسل نیز بازدید بعمل آ وردند.