شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه ها

برگزاری مراسم یادواره 418 شهید کارگر استان گیلان
اجرای ممیزی سیستم‌ مدیریت یکپارچه در مجتمع دخانیات گیلان
افزایش 50 درصدی کشت توتون در استان گیلان

پیوندها