شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه ها

مهندس خاک کار از بخشهای مختلف مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد
دکتر امینی در اولین دقایق سال نو جهت تبریک عید نوروز در جمع کارکنان حاضر در مجتمع حضور یافتند.
دکتر امیر اسکندری از بخشهای تولیدی مجتمع دخانیات گیلان بازدید کرد

پیوندها