شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

عنایت خداوند معتال است که توفیق داد یکسال خورشیدی دیگری را با نیت خدمت صادقانه، در کنار همکاران پرتلاش مجتمع دخانیات گلستان بگذرانیم.
عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در گلستان گفت:امیدوارم شرکت فضای کار توأم با تولید و مبحث جوانگرایی که مورد ناکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی است را سرلوحه امور خویش قراردهد .
ابراز امیدواری دارم حضور دکتر همدانی بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و بازدید کامل از ظرفیتهای بالفعل و توانمندیهای بالقوه حوزه های کشاورزی و فنی مجتمع دخانیات گلستان ، تعالی توسعه برای شرکت و مجتمع را در پی داشته باشد.
دکتر پیام همدانی، عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران از بخش های مختلف کارخانه قرق بازدید کرد.
نشست آشنایی نمایندگان شرکت ممیزی tuv-inter-cert با مسئولین ذیربط بخش های طرف ممیزی در مجتمع گلستان برگزار شد

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
 
        
               
           
                  
                                     
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06