شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اخبار و تازه های مجتمع گلستان

باشروع عملیات نشاکاری در استان گلستان ، مهندس حمیدی ، سرپرست مجتمع گلستان بهمراه تیم کارشناسی حوزه کشاورزی از مزارع نشاکاری شده توتون در ادارات تابعه سراسر استان بازدید کرد.
"کان نفس ذائقه الموت" هرانسانی مزه مرگ راخواهدچشید
بزرگترین درس تلاقی روز قدس با آزادسازی خرمشهر، اینکه هرگز نمیتوان با کوتاه آمدن مقابل دشمن بی رحم ، طمع او را دست درازی به مرزهای انسانی و جغرافیای کوتاه کرد .
باتوجه به اهمیت کار فرهنگی ، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران اقدام به برگزاری یک مسابقه ویژه قرآنی برای "فرزندان پرسنل" نموده است
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات ایران ویژه پرسنل همکار و خانواده های محترمشان مسابقات فرهنگی -قرآنی را در نظر گرفته است
مهندس حمیدی سرپرست مدیریت مجتمع گلستان با ارسال پیامی هفته کارگر را به همکاران پرتلاش مجتمع دخانیات گلستان نبریک گفت

مجتمع دخانیات استان گلستان

 
 
        
               
           
                  
                                     
                                       


چاپ
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/06