گلستان

محل تصویر  سردر منطقه :

  مدیر منطقه :

  مهدی حاجیلری  
 

  معاون اداری و پشتیبانی

علیرضا ملاشاهی
 
 
 
 
 

محل تصویر   پرسنل مشغول به کار :


محل تصویر  نقشه کروکی محل :


  نشانی منطقه : گرگان میدان ولی عصر 
 
 تلفن :2-32236191 017
 
 فکس :32222599 017

چارت سازمانی منطقه:

محل تصویر

معرفي مركز

آدرس مجتمع دخانیات گــُلستان :
گرگان - میدان ولیعصر –  تلفن 3-32236190- 017  دورنگار:  32222599-017
 
 استان گلستان یکی از مناطق مهم کشت توتون در کشور می باشد که به لحاظ کیفیت خوب توتون تولیدی تاکنون به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است. لذا این مجتمع در نظر دارد با نظارت و راهنمایی کارشناسان خود به توتونکاران در جهت تولید کشت مرغوب و عمل آوری درست در کارخانجات فرآوری خود، شرکت دخانیات ایران را در امر سیاست های خود مبنی بر تولید سیگارت مطلوب و قابل رقابت با سیگارتهای تولیدی شرکتهای بزرگ خارجی کمک موثری نماید.
کشت مرغوب + عمل آوری مطلوب = حضور سیگارت ایرانی در بازارهای جهانی 

ادارات تابع مجتمع دخانیات استان گلستان :
کارخانجات توتون قرق در فاصله 25 کیلومتری شرق گرگان قرار دارد.
این کارخانجات در زمینی به مساحت 50000 متر مربع و با سطح زیر بنای 8000 متر مربع بنا نهاده شده است که مشتمل بردو کارخانه می باشد.
- کارخانه جور و دسته بندی و عمل آوری توتون (مانیپولاسیون) .
تعداد 573 نفر پرسنل در کارخانجات توتون قرق مشغول به کار می باشند
 
شرح فعالیتهای منطقه وخدمات ارائه دهنده:
1- کشاورزی 2- صنعت 3- بخش بازرگانی(پخش و فروش و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی)
 
بخش کشاورزی:
بخش کشاورزی این مجتمع با توجه به شرایط اقلیمی منطقه در 4 اداره گرگان – علی آباد – مینودشت – دوزین و اداره نگهداری توتون شهرستان ترکمن فعالیت دارد . این فعالیتها در 46 روستا ، به کمک 23 مروج ، 12 کارشناس کشاورزی ، 4 تکنسین انبار و 6 نفر کارشناسان ستادی زیر نظر مدیرکشاورزی انجام می گیرد 
 
فعالیتهای عمده بخش کشاورزی مجتمع دخانیات استان گلستان :
 
- اجرای برنامه ها و سیاستهای ابلاغی از سوی شرکت دخانیات ایران
- تدوین برنامه کشت سالیانه در استان متناسب با شرایط موجود
- بستن قرارد کشت توتون و اعطای تسهیلات مالی، کود ، سم ، بذر و .... به کشتکاران
- کنترل بر روند کشت، داشت  و برداشت توتون و اجرای عملیات به زراعی جهت افزایش تولید و کیفیت محصول
- حذف خرید توتونهای سبز از کشتکاران
- کاهش میزان توتونهای کپکی
-  اجرای طرح مشترک شرکت دخانیات باشرکتهای  JTI و BAT
- تهیه و تدوین برنامه پنج ساله جهت ارتقای کیفیت توتون و افزایش سطح زیر کشت
 - تحویل گرمخانه های نیمه مدرن به کشتکاران در جهت افزایش ارتقاء کیفیت توتون (تاپایان مهرماه 88 تعداد 238 دستگاه در مزارع توتونکاران نصب و راه اندازی گردیده است)
- همکاری و هماهنگی لازم با مراکز تحقیقاتی
- برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کادر ترویجی با هماهنگی و همکاری مرکز تحقیقات تیرتاش.
 
 
 
 وضعیت نیروی انسانی مجتمع : 

سطح تحصیلات

کارمند

کارگر

جمع

رسمی

قراردادی

فصلی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

فوق لیسانس

 

 

 

5

 

 

 

 

5

لیسانس

 

8

10

70

2

6

 

98

فوق دیپلم

 

 

11

1

8

 

4

25

دیپلم

 

 12

4

58

4

52

7

25

162

سیکل

 

1

 

17


18

14

39

89

زیرسیکل

 

 

8

27


7

124

205

371

جمع

 

22

22

188

7

91

145

275

750

 
تصاویر منتخب :