گروه های خبری راهنما
  • کشت و ترویج
جستجو
تمام موارد اختياري مي باشند.
با انتخاب هريک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره :
/ /
گروه خبري :
select
رديفعنوانگروهتاریخ
1
بازدید مدیر مجتمع استان از خزانه نشاء فلوت سیستم و سنتی توتون
کشت و ترویج
1397/01/27
2
بازدید مستمر مدیر کشاورزی و کادر ترویجی از نحوه جور و دسته بندی توتونکاران
کشت و ترویج
1396/07/02
3
بازدید از توتونهای باسما مینودشت و دوزین به اتفاق همکاران اداره امور کشاورزی شرکت دخانیات ایران
کشت و ترویج
1396/07/01
4
شیوع آفت نماتد و بازدید از مزارع توتونکاری گرگان به اتفاق همکاران مرکز تحقیقات تیرتاش بمنظور نمونه گیری
کشت و ترویج
1396/06/25
5
بازدید از مزارع توتون گرگان و علی آباد
کشت و ترویج
1396/06/20
6
اهمیت جور دسته بندی و عدل بندی صحیح
کشت و ترویج
1396/03/30
7
کشت توتون مطابق با تقویم زراعی کشت
کشت و ترویج
1396/03/10
8
بازدید مستمر کادر کشاورزی گلستان از خزانه نشاء توتونکاران
کشت و ترویج
1396/02/24
9
بازدید کارشناسان محترم کشاورزی شرکت دخانیات ایران از خزانه های مجتمع دخانیات استان گلستان
کشت و ترویج
1396/02/24
10
بازدید مدیر مجتمع از خزانه نشاء توتونکاران
کشت و ترویج
1396/02/24
11
مدیریت مصرف سموم شیمیایی
کشت و ترویج
1396/02/24
12
آغاز نشاکاری توتون گلستان
کشت و ترویج
1396/02/18
13
کشت بیش از 60 درصد توتون کشور
کشت و ترویج
1395/11/02
1