تاریخ 1397/12/23         ساعت 14:52:04     گروه خبري روابط عمومی
ابراز امیدواری دارم حضور دکتر همدانی بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران و بازدید کامل از ظرفیتهای بالفعل و توانمندیهای بالقوه حوزه های کشاورزی و فنی مجتمع دخانیات گلستان ، تعالی توسعه برای شرکت و مجتمع را در پی داشته باشد.
مدیر مجتمع گلستان  با بیان این نکته گفت : در سه حوزه کشاورزی ، صنعت و بازرگانی ، مجتمع گلستان فعالیت داشته  که  در این میان حدود60 درصد از تولیدات کشاورزی شرکت  در این استان کاشت، داشت و برداشت  شده و بهمین دلیل  میتوان عنوان پیشرو در کشاورزی  دخانی را بر گلستان نهاد..
به گزارش اداره روابط عمومی  ، مهندس مهدی حاجیلری  در این باره همچنین خاطرنشان نمود : در حوزه توتون باسما بیش از ۹۰ درصد و نیز توتون تیپ غربی تا حدود ۶۵ درصد در این استان کشت و برداشت می شود
وی که در حضور دکتر پیام همدانی ، عضو هیات مدیره شرکت دختانیات ایران سخن میگفت  تصریح داشت:  در حوزه عمل آوری توتون همچنانکه معاون صنعتی مجتمع توضیح کامل را ارائه نمودند ، کلیه عمل آوری اولیه توتون تیپ شرقی ، در بخش  کارخانه مانیپوله مجتمع گلستان صورت می پذیرد.
مدیر مجتمع گلستان با بیان اینکه  در بهره برداری سال97 ، ۴۰۰ تن عمل آوری توتون تیپ شرقی درکارخانه قرق صورت پذیرفته ، همچنین افزود: برنامه ابلاغی تولید کارخانه سیگارت در دوماهه پایانی سال نیز محقق گردید.
وی در بخشی دیگر  از سخنانش با توضیح اینکه بخشی از دستگاه هایی کارخانه سیگارت از چندین سال قبل بنا به نقص فنی بلا استفاده مانده بودند گفت:  در سال جاری با تلاش پرسنل مجتمع گلستان این دستگاهها بعد رفع نقص به چرخه تولید بازگردانیده  شدند.
مهندس حاجیلری با تشریح وضعیت  حوزه کشاورزی با توجه به سیاست‌های خاص دو سال گذشته شرکت که رکود نسبی کشاورزی مجتمع را در پی داشته  گفت :  با اتخاذ تدابیر و حمایتهای صورت گرفته توسط مدیرعامل محترم جناب مهندس خاک کار که جای تقدیر داشته، وضع سابق  نغییرات محسوس یافته و  امیدوارم با توجه بیشتر،  شاهد بازگشت توتونکاران گلسانی به جمع خانواده دخانیات ایران باشیم.
مدیرمجتمع دخانیات گلستان در بخش انتهایی سخنان خویش بیان داشت  : به دلیل بازنشستگی عناصر توانمند طی یکی دوسال اخیر، علیرغم کاستی مشهود در حوزه منابع انسانی کارآمد، مجموعه فعلی به واسطه تعصب به شرکت دخانیات، تلاش  خودشان را در راستای اهداف عالیه شرکت دنبال می نمایند.
 
عکاس : حسن صابری (کارخانه قرق)
 
 
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :