تاریخ 1397/12/23         ساعت 15:05:10     گروه خبري روابط عمومی
عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران در گلستان گفت:امیدوارم شرکت فضای کار توأم با تولید و مبحث جوانگرایی که مورد ناکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی است را سرلوحه امور خویش قراردهد .

دکتر پیام همدانی ، عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران با ذکر این مطلب گفت: آنچه در برهه فعلی ضرورت داشته  بهره وری بیشتر در امرتولید داخلی  بوده که بایدمورد توجه جدی قرار گیرد .

عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران که در جمع مدیریت و معاونین و روسای  بخشهای مختلف مجتمع گلستان سخن میگفت ، همچنین افزود: رویکرد توجه به موضوع مهم تغییر نسل مدیریتی  باهدف عمل‌گرایی بهتر را باید بیش از گذشته،  جدی دنبال نماییم.

 دکتر همدانی در بخش دیگری از سخنان  با بیان این نکته که باید بپذیریم موضوع تورم نیروی انسانی در شرکت دخانیات ایران یک مسئله جدی بوده  ، نصریح داشت:  نیاز مبرم میرود با افزایش دانش بهینه ، هدایت بخش های کارگری را به سمت تولید و صنعت ، با دقت بیشتر دنبال کنیم.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : موضوع تعدیل اصلا مطرح نبوده،  بلکه باید توانمندی شرکت دخانیات ایران در حوزه‌های تولید مشارکتی با برندهای مطرح مورد توجه قرار گیرد  تا از توان نیروی انسانی ،در ظرفیت های یاد شده ، با هدف تقویت بهره وری ، استفاده بهینه صورت گیرد

عضو هیات مدیره شرکت دخانیات گفت : سازمان های ذیربط شرکت همت خودشان درتولید طرح و برنامه‌هایی که انتقال دانش و آموزش مفید قابل اجرا  را به  شرکت دخانیات  گسیل داشته مورد همت مضاعف قرار دهند.

دکتر پیام همدانی در این باره همچنین افزود :  بطور قطع شرکت دخانیات ایران از اینگونه ایده ها با هدف کارآمدسازی بیش از پیش صنعت دخانی داخلی استقبال خواهد نمود.

عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه  پیگیری در حوزه های  تقویت معیشت پرسنل ، شفاف سازی مالی و اقتصادی و همچنین  جوانگرایی در سیستم ، بعنوان سه شاخصه مهم دامنه فعالیت وی است ، عنوان داشت : پیگیری موارد یاد شده اهم رویکردهای او را شامل خواهد شد.

دکتر پیام همدانی در بخش انتهایی سخنان خویش تاکید نمود :خارج ازهرموضوع سلیقه‌ای تمام توان خودمان را بر این موضوع مهم قرار داده تا مسئولیتی که به ما بطور امانت به امثال ما سپرده شده  را سرافرازانه دنبال نماییم.

شایان ذکرست در ادامه  این نشست صمیمی با عضو هیات مدیره شرکت دخانیات ایران، مهندس رمضانعلی شربتی معاون صنعتی و رئیس کارخانجات قرق، مهندس آرش دیندار مدیرکشاورزی و نیز مهندس محمود حاجیلری ، مهندس حسن شهبازی و مهندس امیرلطیفی  و تنی  چند دیگر نیز سخنانی پیرامون ظرفیتهای موجود در مجتمع دخانیات و کارخانجات قرق را ارائه دادند.

عکاس: حسن صابری(کارخانه قرق)

نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :