تاریخ 1396/07/01         ساعت 10:03:11     گروه خبري کشت و ترویج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان برگچینی توتون: به موقعیت برگ روی ساقه، ضخامت، درجه رسیدگی و شرایط آب و هوایی بستگی دارد پس از اینکه برداشت در ساعات اولیه صبح و یا در هنگام غروب انجام شد برگهای باسما با نخ های کنفی سوزن زنی و آماده انتقال به گرمخانه جهت آغاز عمل آوری می گردد.

نشانه رسیدگی توتون: تغییر رنگ توتون از سبز تیره به سبز روشن و حالت افتادگی و پژمردگی برگ نشانه رسیدگی می باشد برداشت به موقع برگها باعث بالا رفتن کیفیت و ارزش ریالی توتون می گردد.
عمل آوری توتون: مدت زمان عمل آوری و گذراندن مراحل رنگ آوری، تثبیت رنگ و خشکانیدن ارتباط مستقیم به جایگاه برگ روی بوته و رطوبت هوا در زمان برداشت دارد.
نگهداری تا زمان فروش: پس از گذراندن مراحل عمل آوری نخ های توتون در انبار مناسبی آویزان شده و نگهداری می گردد.
 
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :