تاریخ 1396/02/30         ساعت 08:27:45     گروه خبری خرید و نگهداری

تصویر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
توتونکاران عزیز

با عنایت به موافقت مدیر عامل محترم شرکت دخانیات ایران، در سال زراعی 96 نرخ خرید توتون باسما به میزان 30% افزایش یافته و علاوه بر آن پاداش جور و دسته بندی به درجات 1/1 الی 2/3 توتون باسما تعلق می گیرد.

لذا به توتونکاران عزیز توصیه می گردد جهت بهره مندی از مزایای پاداش باسما به نکات زیر توجه فرمایید.

1- عدلها خوشقواره باشند.

2- جور ودسته بندی صحیح و یکنواختی محتویات عدل (چین و رنگ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به عدلهایی که دارای اختلاط حتی به مقدار کم باشند پاداش تعلق نخواهد گرفت.

2- عدلها دارای رطوبت متعارف بوده و فاقد آثار امراض، آفات و صدمات مکانیکی باشد.