تاریخ 1398/04/29         ساعت 11:10:05     گروه خبری خرید و نگهداری

برگزاری کلاس آموزشی اپراتور های ترازوی دیجیتال در اداره دخانیات علی آباد کتول سال 98
تصویر
      در تاریخ 98/4/19 با دستور معاون محترم تولید شرکت دخانیات ایران، کلاس آموزشی در مجتمع دخانیات استان گلستان (اداره دخانیات شهرستان علی آباد کتول) جهت آموزش نحوه خرید و چگونگی ثبت اطلاعات در ترازوی دیجیتال در سیستم مکانیزه خرید با حضور کارشناس کشت اعزامی از شرکت دخانیات ایران و همچنین اپراتورهای ترازوی دیجیتال مجتمع های گیلان، مازندران، کردستان و اداره دخانیات شهرستان گرگان برگزار گردید که طی آن توضیحات مبسوطی از سوی مدیر کشاورزی و دیگر همکاران دست اندرکار در اداره دخانیات علی آباد ارائه گردید.
     لازم به توضیح است که خط مکانیزه خرید توتون برای اولین بار در کشور در سال 1395 در اداره دخانیات علی آباد استقرار و راه اندازی گردید.