شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ انتشار: 1396/04/14         ساعت 14:28:31     گروه خبری پژوهشی

مقالات محققین مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در کنگره بین¬المللی کرستا مورد پذیرش قرار گرفت
تصویر

در سال جاری 5 مقاله توسط 4 محقق مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به شرح جدول در کنگره کرستا 2017 که در کشور برزیل- سانتاکروز از تاریخ 30 مهر لغایت 4 آبان 1396 (22-26 اکتبر) برگزار می­شود، مورد پذیرش کمیته­های علمی کنگره بین­المللی کرستا قرار گرفته است. کنگره جهانی کرستا هر ساله با موضوع خاص توتون و تحقیقات وابسته به آن در یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی کرستا برگزار می­شود که در این کنگره­ها متخصصین و صاحب­نظران کشت و صنعت توتون آخرین دستاوردهای علمی خود را ارائه می­نمایند.

 

ردیف

عنوان مقاله پذیرفته شده در کنگره کرستا 2017

نام محقق

1

مطالعه شرایط مختلف عمل­آوری و سوزن­زنی برگ بر خصوصیات کمی و کیفی توتون شرقی

رضا محسن­زاده

2

مطالعه استفاده از گرمخانه بر خصوصیات کیفی و کمی توتون شرقی

رضا محسن­زاده

3

معرفی یک مدل پیش آگاهی برای ساق سیاه توتون در استان گلستان

سید افشین سجادی

4

بررسی وراثت پذیری گسترده و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ­های توتون با استفاده از نشانگرهای ISSR و صفات مورفوفیزیولوژیک

محمد رضا صلواتی

5

بررسی قدرت بیمارگری چند جدایه بومی باکتری Bacillus thuringiensis جداسازی شده از خاک‌های مزارع توتون روی کنترل کرم غنچه توتون(Helicoverpa armigera)

مرضیه شازده­احمدی