شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

به منظور ابراز همدلی و همدردی با آسیب دیدگان زلزله اخیر شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد و تامین بخشی از مایحتاج ضروری و مورد نیاز ، کمک‌های غیر نقدی شرکت دخانیات ایران به این شهر ارسال شد .
جلسه هم اندیشی انجمن صنفی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی کشور با معاونین و مدیران ارشد شرکت دخانیات ایران برگزار شد
هویت و برند کهن صنعت شرکت دخانیات را از درون احیاء کردیم و پویایی سازمانی قوت گرفت.
دست مریزاد دارد و من افتخار می کنم که بدنه ی اجرایی، کارشناسی و مدیریتی شرکت دخانیات ایران توانست خودش را بازسازی کند، توانست بدون دوپینگ کردن و حمایت از خارج سازمان، به نقطه ای برسد که بتواند دوباره تولید بیش از یک میلیارد نخ در ماه را رقم بزند .
تجهیز ناوگان حمل و نقل تخصصی شرکت دخانیات ایران
روابط عمومی یعنی؛ بهره گیری خردمندانه و خلاقانه از رسانه‌ها برای نفوذ در افکار کارکنان و ذینفعان سازمان ها و شرکت‌ها

    

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

مسئولیت های اجتماعی

Close