شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

بازدید مدیران و فعالان گردشگری مناطق 22 گانه شهرداری تهران از موزه دخانیات
بازدید مدیران حوزه مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از مجتمع دخانیات مازندران
همایش روابط عمومی الکترونیک ، با حضور مسئولین روابط عمومی مجتمع های تولیدی و کارشناسان مدیریت ارتباطات و اموربین الملل برگزار شد.

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close