دهه کرامت

مبارک باد

موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: سیگار مصرفی در کشور باید از کارخانه جات داخلی تامین و باید از کارخانه جات داخلی و سیگارهای تولید داخل حمایت شود
پیام تسلیت مدیرعامل در پی درگذشت پدر مجید مقدادی مشاور مدیرعامل
خاک کار در فضای صمیمی با کارکنان ستادی، مجتمع و اداره دخانیات استان تهران دیدار کرد

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close