موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مدیر عامل دخانیات ایران گفت: وظیفه دستگاههای حاکمیتی است که به نوعی بازار و تولید و واردات را کنترل کنند که ارزش بازار قاچاق به صفر برسد
شماره اردیبهشت ماه 1397 "پیک دخانیات" ، نشریه داخلی شرکت دخانیات ایران منتشر شد
در بخشنامه ای از سوی معاونت مالی و منابع انسانی ساعات کاری ماه مبارک رمضان ابلاغ شد.

اطلاعیه مهم

آگهی شناسایی و فراخوان سرمایه گذار

مشارکت و سرمایه گذاری در برنامه های تولیدی و توسعه ای

مناقصه تامین 25 دستگاه

خودروی استیجاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close