درباره ما

 

شرکت دخانیات ایران

 

در سال 1294 برای اولین بار قانون انحصار دولتی دخانیات به تصویب مجلس وقت رسید.

در سالهای 1302 و 1307 تغییراتی در قانون انحصار ایجاد و موازین مربوط به انحصار تحکیم و زمینه آن گسترش یافت. بر اساس قانون مصوب اسفند 1307 حق وارد و صادر کردن، خریدن، فروختن، ساختن، واگذاری و حمل ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگارت و متفرعات آن در سراسر کشور در انحصار دولت قرار گرفت.

در سال 1310 قوانین انحصار دخانیات تقویت و در پی آن  "موسسه انحصار دولتی دخانیات ایران" تأسیس شد و به موجب آن حق نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و ماشین های سیگارپیچی و متفرعات آن به این مؤسسه اختصاص یافت و کشاورزان نیز موظف به فروش فرآورده های دخانی خود به مرکز خرید دولتی شدند و دولت موکلف شد بازار تجاری توتون را بدست بگیرد.

متعاقب آن و پس از تامین زمین، ادوات و ماشین آلات و ... در خیابان قزوین (محل فعلی شرکت) اولین کارخانه دولتی تولید سیگارت در سال 1316 در تهران افتتاح گردید.

در سال 1347 مؤسسه انحصار دخانیات ایران با انتقال کلیه دارایی ها و حقوق و دیون به شرکت دخانیات ایران تفییر نام داد.

خوشبختانه امروز شرکت دخانیات ایران دارای چندین مرکز تحقیقاتی، جهت دستیابی به تولید محصولات کم ضرر میباشد و در زمینه تولید انواع سیگارت، آماده سازی و عمل آوری توتون و تنباکو از امکانات و تاسیسات زیر برخوردار است:

- کارخانجات سیگارت سازی تهران (استان تهران)

- کارخانجات سیگارت سازی رشت (استان گیلان)

- کارخانجات سیگارت سازی ساری (استان مازندران)

- کارخانه سیگارت سازی ارومیه (استان آذربایجان غربی)

- کارخانه سیگارت سازی خوی (استان آذربایجان غربی)

- کارخانه سیگارت سازی قرق (استان گلستان)

- کارخانه جور ، دسته بندی و تخمیر سریع توتون قرق (استان گلستان)

- کارخانه فرآوری و بسته بندی تنباکوی اصفهان (استان اصفهان)

 
 
Close