قائم مقام مدیرعامل
نام و نام خانوادگی : رحمت اله قلی پور سوته
سمت : رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

 

 
Close