شرح مناقصات

مزایده عمومی یک مرحله ای فروش 423 عدد الکتروموتور ضایعاتی
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام غیرتوتونی داخلی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام غیرتوتونی خارجی مورد نیاز شرکت دخانیات ایران
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/24
Close