.

 
نظام های نوین مدیریتی:
     در طول چند دهه گذشته، ابزارهای مدیریتی تبدیل به بخش مهمی از زندگی رهبران سازمان ها شده‌اند. رهبران سازمان ها هر روز تلاش می‌کنند تا اقداماتی چون افزایش درآمد، نوآوری، بهبود کیفیت، برنامه‌ریزی برای آینده و مواردی از این قبیل را با استفاده از ابزارهای مدیریتی انجام دهند.
 
شرایط فعلی جهانی، پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک محور و تلاطم‌های اقتصادی نیز چالش‌های پیشروی رهبران سازمان ها را افزایش داده است و برای رویارویی با همین چالش‌ها نیز استفاده از ابزارهای مدیریتی یک الزام به شمار می‌آید. 
 
برای انتخاب هرچه موفق‌تر ابزارهای مدیریتی، سازمان ها باید آگاهی کاملی از بهترین ابزارهای روز و تناسب آن با شرایط سازمان خود داشته باشند. فرآیند انتخاب یک ابزار مدیریتی مناسب می‌تواند به تنهایی مساله‌ای پیچیده برای یک سازمان باشد. سازمان باید بتواند ابزاری را انتخاب کند که بهترین تصمیمات را برای رسیدن به فرآیندها، خدمات، محصولات و عملکرد برتر ارائه کند.
استفاده موفقیت‌آمیز از ابزارهای مدیریت، نیازمند درک درستی از نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین توانایی به‌کارگیری و ادغام چند ابزار با روش و زمان مناسب است. رمز این موضوع در پیدا کردن یک راه‌حل ساده برای مسائل نیست، بلکه در یادگیری چگونگی و هنگام استفاده از ابزار است.

جهت حصول اطمینان از تولید محصولات مطابق با مشخصات تعیین شده ودر راستای سیاست¬های کلان شرکت دخانیات ایران، سیستم مدیریت کیفیت در همه مجتمع های تولیدی و همچنین مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش در طی سال های86 الی 89 با اخذ گواهینامه ISO9001:2000مستقر شد و در درسال 1388 به ویرایش 2008 ارتقاء یافت و هم اکنون در حال برنامه ریزی جهت اخذ ویرایش 2015 می باشد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده توسط رهبران شرکت ، از سال 1386 تا هم اکنون سیستم های مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی براساس استانداردهای ISO14001:2004و OHSAS18001:2007در کلیه مجتمع های تولیدی و مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش مستقر گردید .
شرکت دخانیات ایران حسب مورد در مجتمع های تولیدی و همچنین مرکز آموزش و تحقیقات توتون تیرتاش اقدام به راه اندازی سیستم نظام آراستگی 5S ، همچنین بهبود فرآیند آموزش و سازماندهی و ساماندهی آن ( ISO 10015) و همچنین اجرای تعالی سازمانی EFQM نموده است.

شرکت به منظور نظام مند نمودن اقدامات خود درحوزهآزمایشگاه ، استاندارد بین المللیISO/IEC 17025 را در آزمایشگاه مرجع مدیریت تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران و همچنین در آزمایشگاه های مجتمع دخانیات گیلان و مجتمع دخانیات گلستان راه اندازی کرده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر ‌می باشد

شرکت دخانیات ایران به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری همه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک و ایجاد چرخه مدیریت بهره وری اقدام به عقد قرارداد با سازمان ملی بهره وری نموده است
 
 
 

مسئولیت های اجتماعی

Close