انتصابات و ابلاغیه های ستاد

   انتصاب جناب آقای سعید خرم به سمت رییس اداره نظارت بر شرکت های شرکت دخانیات ایران   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/khoram setad.jpg
انتصاب جناب آقای شمس اله تک روستایی به سمت مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل شرکت دخانیات ایران   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/takrustai.png
   انتصاب جناب آقای فرشید آیینی به سمت سرپرست مدیریت امور تحقیقاتی شرکت دخانیات ایران   (/Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/1 aini.jpg)
محمد رضا میرزایی سرپرست اداره مهندسی نوسازی وبهبود صنایع   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/6mohmad mirzaii.jpg  
Close