انتصابات و ابلاغیه های مجتمع دخانیات آذربایجانغربی

انتصاب جناب آقای رسول پناهی به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی و انبارهای مجتمع آذربایجانغربی /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/4 rasul panahi.jpg 
   انتصاب جناب آقای سید ابراهیم جزایری به سمت  مدیر تولید مجتمع آذربایجانغربی   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/jazayeri.jpeg
Close