انتصابات و ابلاغیه های مجتمع دخانیات کردستان

   انتصاب جناب آقای امجد ربانی به سمت سرپرست معاونت صنعتی و کارخانه سقزمجتمع کردستان   /Portal/Upload/Modules/Contents/asset140/2amjad rabani.jpg 
Close