طرح جامع فرهنگی ویژه رمضان ، ویژه پرسنل شرکت دخانیات ایران


 

طرح جامع فرهنگی ماه مبارک رمضان

ویژه پرسنل شرکت دخانیات ایران

رمضان1441 - اردیبهشت1399

 توضیحات تکمیلی

 

لینک مسابقه ویدیویی شماره 1         https://aparat.com/v/ArzXs

لینک مسابقه ویدیویی شماره 2

لینک مسابقه ویدیویی شماره 3

لینک مسابقه ویدیویی شماره 4     https://aparat.com/v/BSQo7

لینک مسابقه ویدیویی شماره 5

 
 

Close