ارتباط با ما

 
ستاد مرکزی
 
تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - شرکت دخانیات ایران - پلاک 457
 
تلفن:   51260                                   کدپستی: 1331838734
فکس: 51261620                                تایید دریافت فکس:  8-51261607
ایمیل:  info@tobacco.ir
 
 
Headquarters

Tehran - Qazvin Square - Qazvin Street - Iran Tobacco Company - No. 457

Phone: +982151260                            Postcode: 1331838734
Fax: +982151261620                          Fax Confirmation: +982151261607-8
Mail: info@tobacco.ir
 
 
مجموعه نازی آباد
 
تهران - میدان بهمن - روبروی پارک دشت آزادگان
 
مدیریت بازاریابی و فروش - تلفن: 55071272       فکس: 55060196     کدپستی: 1811998954
 
مدیریت صیانت از محصول - تلفن: 55315300       فکس: 55315303     کدپستی: 1811998954
 
مدیریت برنامه ریزی تولید و انبارها - تلفن: 55330008   فکس: 55063663   کدپستی: 1811998954
 

 
 
Close