موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مراسم تکریم و معارفه فرمانده یگان انتظامی شرکت دخانیات ایران با حضور مدیرعامل برگزار شد
ماشین دوخت برگ توتون، ساخت مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش به کشور آذربایجان صادر شد
با حضور مدیرعامل از فعالین قرآنی شرکت دخانیات تقدیر شد

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دعوت به همکاری

تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close