شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

مدیران ارشد شرکت از خطوط تولید مجتمع دخانیات گیلان بازدید کردند
مجمع عمومی سالیانه بطور فوق العاده شرکت ایده آل دخانی ایرانیان با حضور 100درصد صاحبان سهام برگزار شد.
خاک کار از خطوط تولید مجتمع دخانیات آذربایجان غربی بازدید کرد

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close