مدیریت ارتباط

با تأمین کنندگان

حضور مستمر و

بازاری پویا

در کنار صنعتی عظیم

با قدمت زیاد

ارتباط سازنده

با تأمین منافع مشترک

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

اعضاء جدید شورای اسلامی کار مرکز شرکت دخانیات ایران با دکتر سیاوش افضلی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره دیدار و گفتگو کردند.
گزارش تصویری سفر کاری دکتر سیاوش افضلی به مجتمع دخانیات اصفهان
دکتر افضلی در بازدید از مجتمع دخانیات اصفهان، بر ادامه دار بودن روند پرداخت کمک رفاهی به کارکنان تاکید کرد.

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close