شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از موزه دخانیات بازدید کرد.
سیاوش افضلی در دیداری صمیمی با مدیران ، کارشناسان و همکاران مستقر در ساختمان ستادی شماره 2 گفتگو کرد
تلاش مضاعف همه همکاران در ایجاد فضایی امن توام با آرامش ضرورت دارد

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close