تجلیل از کارگران نمونه کشوری

شرکت دخانیات ایران

سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

کارگران و مدیران شرکت دخانیات ایران در حرم امام خمینی(ره) حضور یافتند.
حسین آهنگری همکار مرکز تحقیقات تیرتاش موفق شد به قلل تفتان، هزار و شیرکوه صعود کند
مراسم جشن بزرگ اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در شرکت دخانیات ایران برگزار شد.

اطلاعیه مهم

آگهی مناقصه عمومی تأمین خودرو استیجاری

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close