شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

نشست صمیمی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران و عاملین فروش دخانیات برگزار شد .
برگزاری فینال بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال کارگران استان تهران در محل سالن چند منظوره باشگاه دخانیات
جلسه گردهمایی سیاست های راهبردی خرید تنباکو و توتون در مجتمع دخانیات تهران برگزار شد .

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close