شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

اهداء لوح تقدیر به شرکت دخانیات ایران بعنوان واحد صنعتی برتر ، در امر اقامه نماز
تبریک مدیرعامل شرکت دخانیات ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
برگزاری جلسات تلاوت قران کریم ،با محوریت جزء خوانی ،در محل نمازخانه مجتمع تهران

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close