موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

نتایج مسابقات ویژه نامه نوروز پیک دخانیات 1397 مشخص شد
شماره فرودین ماه 1397 "پیک دخانیات" ، نشریه داخلی شرکت دخانیات ایران منتشر شد
محصولات جدید شرکت دخانیات ایران بزودی وارد بازار مصرف خواهد شد

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دعوت به همکاری

تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close