شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

جلسه مجمع عمومی سالیانه بطور فوق العاده شرکت دخانیات ایران با حضور صاحبان سهام برگزار شد
تقدیر از همکاران توان یاب شرکت بمناسبت روز جهانی معلولان
جمعی از مدیران شرکت دخانیات ایران بمناسبت روز جهانی معلولان از موسسه نیکوکاری رعد الغدیر تهران بازدید کردند

اطلاعیه مهم

قیمت مصرف کننده

محصولات شرکت دخانیات ایران

فراخوان جذب سرمایه گذار

جهت تولید سفارشی

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close