شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

پیام تبریک مدیرعامل شرکت دخانیات ایران بمناسبت عید غدیرخم
جشن ولایت در تربیت بدنی ستاد برگزار شد .
بازدید مدیرعامل از خطوط تولید در مجتمع دخانیات تهران

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close