سال 1396

سال اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال

موزه اسناد و آثار تاریخی

شرکت دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

با افتتاح خط 4 کارخانه عمل آوری مجتمع دخانیات گیلان، 100 درصد عمل آوری توتون در داخل کشور توسط شرکت دخانیات ایران انجام می شود
مدیر ارتباطات و اموربین الملل شرکت دخانیات ایران خبر داد: موزه اسناد و آثار تاریخی شرکت دخانیات ایران افتتاح خواهد شد
محمدیان شمالی گفت: شرکت دخانیات ایران به عنوان تنها خریدار توتون داخلی، سالانه بطور مستقیم 80 میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت می کند.

اطلاعیه مهم

اطلاعیه دعوت به همکاری

تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close