شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

مرکز تحقیقاتی و آموزش شرکت دخانیات ایران

از مدرن ترین مراکز پژوهشی توتون در جهان

پیام همدانی عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران ازمجموعه صنعتی- کشاورزی سورک ، مناطق زیر کشت ، انبارها و کارخانه مجتمع دخانیات مازندران و گلستان بازدید بعمل آورد.
با حضور مدیران ارشد شرکت معارفه سرپرست معاونت بازاریابی و فروش انجام شد.
در راستای حمایت از تولید ملی و سال حمایت از کالای ایرانی طی مراسمی از قطعه سازان، فروشگاههای برتر و کارپردازان مجتمع دخانیات گیلان تقدیر به عمل آمد.

اطلاعیه مهم

دخانیات از نگاهی دیگر

:

مسئولیت های اجتماعی

Close