شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/10/03     تعداد دفعات مشاهده 682 بار     ساعت 18:02:56     گروه خبری شركت دخانيات ايران

بازدید مجدد مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران از مجموعه انبار های هشتگرد
تصویر به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت دخانیات ایران؛ دکتر افضلی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره‌ به همراه معاون مالی و منابع انسانی، معاون تولید، مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه، مشاور مدیرعامل در امور تولید و مدیر پشتیبانی و رفاه جهت مشاهده روند بازسازی مجموعه انبارها و فعالیت های انجام شده از مجموعه انبارهای هشتگرد بازدید به عمل آوردند.

 مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره بعد از بازدید از این مجموعه، ضمن تاکید بر سرعت بخشیدن به روند فعالیت ها و اقدامات جاری در خصوص حفظ و‌ صیانت از کلیه اسناد و مدارک بایگانی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین حفظ تجهیزات قدیمی که به نوعی هویت شرکت دخانیات ایران است و دیگر موارد دستورات جدیدی را صادر نمودند.

گفتنی است دکتر افضلی طی بازدید قبلی خود در سال جاری، دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای رفع مسائل و مشکلات و تدوین راه کارهای لازم با رعایت مدیریت هزینه برای استفاده بهینه از این مجموعه را ابلاغ نمودند.