شرکت دخانیات ایران

تولید ملی - حمایت از کار و کارگر ایرانی

توتون مرغوب

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی

تاریخ 1399/12/29     تعداد دفعات مشاهده 533 بار     ساعت 15:39:37     گروه خبری شركت دخانيات ايران

تحقق رکورد تولید سال های ۹۷ و ۹۸ در شرکت دخانیات ایران
تصویر

گزارش تصویری از آخرین گام بلند تولید، در آخرین ساعات ِ سالِ "جهش تولید" با حضور و همراهی معاون تولید، مدیر مجتمع دخانیات تهران و مدیر برنامه ریزی تولید، در جمع کارکنان مجتمع دخانیات تهران، روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹