اداره دخانيات استان خراسان رضوي

                                                                         

نمایندگی فروش شهرستان تربت جام

 

   نمایندگی شهرستان تربت جام به فاصله 165 کیلومتر از مشهد مقدس 
 در شرقی ترین نقطه استان خراسان رضوی واقع بوده و فعالیت این نمایندگی

   در زمینه بازاریابی و فروش می باشد.

 
 
 
 

نشانی نمایندگی: تربت جام ، خیابان کلالی 

تلفکس: 52522311-051

کد پستی: 9571766763
 
 

محمد علی قربانی

سرپرست

نمایندگی فروش
 تربت جام